• Edat d’or

    Edat d’or

    Gimnàstica de manteniment, educació postural, mobilitzacions articulars, estiraments… són parts dels exercicis que fan complerta aquest activitat. Dirigida a la gent més gran.