Cursets de Natació

| CURSETS DE NATACIÓ

· Bressol iniciació: Per a nens de 3 a 5 anys. Es busca la familiarització amb l’aigua, iniciant-lo en les habilitats aquàtiques bàsiques a través d’una metodologia basada en el joc i cercant el descobriment del mitjà aquàtic des de la necessitat de moviment del nen/a en un ambient segur, procurant una bona adaptació a l’aigua, aconseguint els primers desplaçaments amb o sense ajut de material auxiliar de flotació.

· Bressol avançat: Activitat dirigida a nens de 4 i 5 anys que han superat el nivell previ d’iniciació. El nivell avançat busca millorar la seva motricitat en general, insistint en l’aprenentatge de les habilitats aquàtiques bàsiques (flotació, respiració i desplaçaments), sempre mediatitzat pel joc com a mètode o element que persegueix potenciar la necessitat de moviment i, d’aquesta manera, la seva competència i autonomia.

· Aprenentatge 1er nivell (infantil): Es busca iniciar els nens/es majors de 6 anys en l’aprenentatge de les habilitats aquàtiques bàsiques com són la flotació, la respiració i la propulsió en els dos estils bàsics (crol i esquena), aconseguint una bona adaptació al mitjà aquàtic. Igualment es pretén donar sortida a la necessitat de moviment del nen/a amb exercicis plantejats a través del joc, perseguint que, finalment, el nen/a assoleixi una autonomia mínima a l’aigua.

· Aprenentatge 2on nivell (infantil): Per a nens/es de 6 a 15 anys. Es busca millorar i dominar la coordinació dels dos estils bàsics (crol i esquena), exigint-li al nen/a més atenció i demanda a nivell de coordinació, per aconseguir desplaçaments més eficaços en piscina profunda. També s’exerciten altres habilitats com els girs, lliscaments, salts, capbussades i llançaments amb pilotes, etc. El nivell d’exigència és major, respectant la capacitat del nen/a.

· Perfeccionament estils: Per a nens de 8 a 14 anys. Imprescindible dominar els dos estils bàsics i superar la distància de 50 m. amb ambdós estils. Es busca, amb propostes de jocs i exercicis variats, millorar la resistència i condició física. Perfeccionar la tècnica d’estils (els 4 estils), així com la pràctica d’altres habilitats aquàtiques específiques i també de tipus recreatiu (gincama o circuit, relleus, aigua-gim, miniwaterpolo, etc.).